Hi, How Can We Help You?

Начало

Защо Адвокатско бюро Брайков

Възползвайте се от богатия ни опит

Екипът ни разполага със задълбочена експертиза в различни области на правото. Благодарение на работата с дългогодишните си клиенти – лидери в своите индустрии, ние сме придобили знания и умения, от които Вашият бизнес може да се възползва. Чувството ни за отговорност, както и креативността и любопитството, с които подхождаме към всеки казус, са важни предпоставки за общия успех.

Можете да се обърнете към нашите експерти в областта на:

  • облигационно право
  • търговско право (включително дружествено право, търговски спорове, вливания и придобивания)
  • интелектуална собственост (авторски и сродни права в областта на музиката, филмовата индустрия, архитектурата и др., търговски марки, дизайни и географски означения)
  • трудово право
  • сделки с недвижими имоти
  • конкурентно право
  • право в областта на авиацията
  • защита на личните данни
  • съдебни спорове и арбитраж (местен и международен)

30 години

практически опит

+359 2 903 7871

свържете се с нас